Rebríčky

Rebríčky zobrazujú najvyššiu mediánovú hrubú mesačnú mzdu a najnižšiu mieru nezamestnanosti vo vybranej kombinácii filtrov k 30. 06. 2020.

Najvyššia mediánová mzda

1.
2683H12 elektromechanik - automatizačná technika
1 495 €
2.
3776K01 mechanik lietadiel - mechanika
1 408 €
3.
2675L01 elektrotechnika - energetika
1 353 €
4.
2695Q00 počítačové systémy
1 344 €
5.
4210M08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
1 263 €
6.
3776K02 mechanik lietadiel - avionika
1 219 €
7.
5325Q00 diplomovaná všeobecná sestra
1 201 €
8.
2860K00 chemik operátor
1 165 €
9.
5333Q00 diplomovaný rádiologický asistent
1 120 €
10.
4227M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo
1 072 €
11.
8229Q03 hudba - hra na klavíri
1 067 €
12.
2859K00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby
1 047 €
13.
3964M00 ochrana osôb a majetku pred požiarom
1 044 €
14.
2488H00 mechanik špecialista automobilovej výroby
1 040 €
15.
8228Q00 spev
1 013 €

Najnižšia miera nezamestnanosti

1.
8229Q06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
0 %
2.
8228Q00 spev
0 %
3.
4571H00 záhradník
0 %
4.
5333Q00 diplomovaný rádiologický asistent
0 %
5.
3663H00 tesár
0 %
6.
3684H00 strechár
0 %
7.
5312M00 očný optik
0 %
8.
2859K00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby
0 %
9.
4210M08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment
0 %
10.
4526L00 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
0 %
11.
6362N00 kozmetička a vizážistka
0 %
12.
7235M00 informačné a digitálne technológie
0 %
13.
4336M04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov
0 %
14.
6336M00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
0 %
15.
8279M00 dizajn a tvarovanie dreva
0 %