Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Stupeň Stredná škola
Počet
absolventov
46 568
Muži
51 %
Ženy
49 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
23 %
Pracujúci na dohodu
5 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
9 %
Pokračujúci v štúdiu
54 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

28 %
9 %
10 %
9 %
12 %
9 %
12 %
10 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
36 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
847
909
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
24 %
Veľkoobchod a maloobchod
21 %
Ubytovacie a stravovacie služby
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
11 %
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
5 %
Čašníci a someliéri
5 %

Miera nezamestnanosti

22 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
51
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.