Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Stupeň Stredná škola
Počet
absolventov
48 674
Muži
51 %
Ženy
49 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
26 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
53 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

22 %
11 %
11 %
10 %
13 %
10 %
12 %
11 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
33 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
809
870
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
26 %
Veľkoobchod a maloobchod
21 %
Ubytovacie a stravovacie služby
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
12 %
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
8 %
Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
5 %

Miera nezamestnanosti

11 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
58
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.