Prírodovedecká fakulta UPJŠ odbor: Informatika, vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE odbor: Informatika, vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.

POROVNANIE

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ŠKOLA
Technická univerzita v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
FAKULTA
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Informatika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
ODBOR
Informatika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
2018
ROK UKONČENIA
2018
ŠKOLA
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FAKULTA
Prírodovedecká fakulta
ODBOR
Informatika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
ROK UKONČENIA
2018
ŠKOLA
Technická univerzita v Košiciach
FAKULTA
Fakulta elektrotechniky a informatiky
ODBOR
Informatika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
ROK UKONČENIA
2018
10
Počet
absolventov
138
Počet
absolventov
10
138
80 %
Muži
91 %
Muži
80 %
91 %
20 %
Ženy
9 %
Ženy
20 %
9 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
30 %
Zamestnaní
Pracujúci na dohodu
SZČO
Na materskej dovolenke
Nezamestnaní
Pokračujúci v štúdiu
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
81 %
1 %
1 %
0 %
1 %
4 %
12 %
Zamestnaní
60 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
10 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
30 %
Zamestnaní
81 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
4 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %
Kde pracujú absolventi...
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %
35 %
0 %
0 %
0 %
0 %
1 %
3 %
61 %
Kde pracujú absolventi...
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %