Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ,
Technická univerzita v Košiciach, ,

POROVNANIE

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Stredná škola
STUPEŇ
Stredná škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ,
ŠKOLA
Technická univerzita v Košiciach, ,
2019
ROK UKONČENIA
2019
ŠKOLA
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ,
ROK UKONČENIA
2019
ŠKOLA
Technická univerzita v Košiciach, ,
ROK UKONČENIA
2019

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolených kombináciách kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.

Späť na filter