Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Odbor Ochrana osôb a majetku - riadenie bezpečnostných systémov
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
267
Muži
70 %
Ženy
30 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
54 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
6 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
6 %
Pokračujúci v štúdiu
2 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
28 %

Kde pracujú absolventi...

17 %
1 %
1 %
0 %
3 %
5 %
26 %
47 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
19 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1008
1150
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
16 %
Veľkoobchod a maloobchod
16 %
Verejná správa a obrana
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
12 %
Predavači
11 %
Upratovačky
10 %

Miera nezamestnanosti

9 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.