Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Odbor Ochrana osôb a majetku - riadenie bezpečnostných systémov
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
108
Muži
67 %
Ženy
33 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
5 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
91 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
60 %
40 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
0 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1170
1204
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
40 %
Veľkoobchod a maloobchod
20 %
Doprava a skladovanie
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Urbanisti a projektanti dopravy
20 %
Informátori
20 %
Predavači
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.