Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola Danubius
Počet
absolventov
311
Muži
53 %
Ženy
47 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
41 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
5 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
32 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
21 %

Kde pracujú absolventi...

43 %
21 %
8 %
9 %
7 %
3 %
4 %
6 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
27 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
963
1220
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
21 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
17 %
Priemyselná výroba
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
12 %
Predavači
11 %
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
7 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.