Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Počet
absolventov
307
Muži
30 %
Ženy
70 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
64 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
24 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

47 %
2 %
3 %
6 %
9 %
17 %
7 %
9 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
64 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1316
1493
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
81 %
Vzdelávanie
4 %
Verejná správa a obrana
3 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
15 %
Všeobecní lekári
12 %
Rádiologickí asistenti
12 %

Miera nezamestnanosti

1 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.