Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Odbor Fyzioterapia
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
24
Muži
46 %
Ženy
54 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
71 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
8 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
21 %

Kde pracujú absolventi...

25 %
6 %
0 %
0 %
6 %
50 %
6 %
6 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
35 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
924
937
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
81 %
Umenie, zábava a rekreácia
13 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Fyzioterapeuti
38 %
Špecialisti v ošetrovateľstve
31 %
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
13 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.