Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Počet
absolventov
1 065
Muži
20 %
Ženy
80 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
54 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
31 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

12 %
1 %
3 %
1 %
34 %
6 %
27 %
17 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
60 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
910
987
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
31 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
23 %
Verejná správa a obrana
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
16 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
14 %
Špecialisti v ošetrovateľstve
12 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
18
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.