Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Počet
absolventov
661
Muži
18 %
Ženy
82 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
50 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
35 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

10 %
1 %
3 %
1 %
32 %
4 %
35 %
14 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
65 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
890
951
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
46 %
Verejná správa a obrana
15 %
Veľkoobchod a maloobchod
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
27 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
25 %
Predavači
7 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
16
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.