Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.