Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola manažmentu
Počet
absolventov
119
Muži
44 %
Ženy
56 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
63 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
24 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

63 %
7 %
15 %
4 %
4 %
5 %
3 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
32 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1270
1593
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
24 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
23 %
Priemyselná výroba
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní administratívni pracovníci
16 %
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
15 %
Systémoví analytici
8 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
6
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.