Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Počet
absolventov
620
Muži
37 %
Ženy
63 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
46 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
38 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

17 %
6 %
51 %
2 %
13 %
3 %
6 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
41 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1000
1115
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
28 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
22 %
Veľkoobchod a maloobchod
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
17 %
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
11 %
Strojárski špecialisti
10 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
24
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.