Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Počet
absolventov
2 536
Muži
21 %
Ženy
79 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
47 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
39 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

11 %
1 %
1 %
2 %
3 %
1 %
50 %
31 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
53 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
900
966
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
30 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
20 %
Verejná správa a obrana
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
12 %
Špecialisti v ošetrovateľstve
11 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
11 %

Miera nezamestnanosti

7 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.