Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Počet
absolventov
124
Muži
73 %
Ženy
27 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
28 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
53 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
0 %
0 %
3 %
0 %
3 %
51 %
43 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
31 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
912
937
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
46 %
Veľkoobchod a maloobchod
14 %
Priemyselná výroba
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
17 %
Predavači
11 %
Vysokoškolskí učitelia
9 %

Miera nezamestnanosti

9 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
30
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.