Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
32
Muži
78 %
Ženy
22 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
56 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
13 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
28 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
0 %
0 %
6 %
0 %
0 %
50 %
44 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
56 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
894
932
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
61 %
Priemyselná výroba
11 %
Stavebníctvo
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
56 %
Vysokoškolskí učitelia
6 %
Psychológovia a psychoterapeuti
6 %

Miera nezamestnanosti

17 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.