Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta športu
Odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
43
Muži
70 %
Ženy
30 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
2 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
5 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
88 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.