Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Odbor Manažment
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
173
Muži
24 %
Ženy
76 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
70 %
Pracujúci na dohodu
5 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
10 %
Pokračujúci v štúdiu
1 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %

Kde pracujú absolventi...

18 %
1 %
4 %
3 %
1 %
0 %
38 %
37 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
46 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
820
880
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
24 %
Administratívne a podporné služby
14 %
Finančné a poisťovacie činnosti
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
22 %
Predavači
8 %
Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
8 %

Miera nezamestnanosti

12 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
45
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.