Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Odbor Rádiologická technika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
15
Muži
40 %
Ženy
60 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
73 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
7 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
20 %

Kde pracujú absolventi...

9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
82 %
9 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
91 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1059
1123
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
91 %
Vzdelávanie
9 %
0 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Rádiologickí asistenti
82 %
Lekári špecialisti
9 %
Odborní pracovníci verejnej správy
9 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
12
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.