Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Odbor Fyzioterapia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
21
Muži
19 %
Ženy
81 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
81 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
10 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
10 %

Kde pracujú absolventi...

6 %
0 %
0 %
6 %
0 %
0 %
44 %
44 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
12 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
863
943
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
63 %
Veľkoobchod a maloobchod
13 %
Vzdelávanie
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
44 %
Fyzioterapeuti
13 %
Vysokoškolskí učitelia
13 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.