Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
492
Muži
22 %
Ženy
78 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
45 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
39 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

19 %
1 %
2 %
1 %
2 %
2 %
39 %
34 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
31 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
868
911
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
27 %
Veľkoobchod a maloobchod
13 %
Verejná správa a obrana
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
16 %
Predavači
10 %
Vysokoškolskí učitelia
9 %

Miera nezamestnanosti

9 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
38
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.