Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Cudzie jazyky a kultúry - ruské štúdiá
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.