Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Masmediálne štúdiá - mediálne štúdiá
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
28
Muži
46 %
Ženy
54 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
64 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
11 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
4 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
14 %

Kde pracujú absolventi...

12 %
0 %
6 %
0 %
0 %
0 %
59 %
24 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
39 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
789
813
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
24 %
Priemyselná výroba
12 %
Finančné a poisťovacie činnosti
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
29 %
Vysokoškolskí učitelia
12 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
6 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
20
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.