Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Počet
absolventov
2 303
Muži
22 %
Ženy
78 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
39 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
47 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

26 %
8 %
8 %
36 %
8 %
8 %
4 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
40 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
942
1066
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
27 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
12 %
Veľkoobchod a maloobchod
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
13 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
6 %
Predavači
5 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.