Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta prírodných vied
Počet
absolventov
394
Muži
37 %
Ženy
63 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
38 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
49 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

25 %
7 %
9 %
39 %
10 %
4 %
5 %
1 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
49 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
974
1243
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
35 %
Veľkoobchod a maloobchod
11 %
Priemyselná výroba
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
24 %
Vývojári softvéru
5 %
Predavači
5 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
23
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.