Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Odbor Bezpečnostné verejno-správne služby - bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe bc/
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
43
Muži
47 %
Ženy
53 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
0 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
95 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.