Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Počet
absolventov
287
Muži
49 %
Ženy
51 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
42 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
46 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

26 %
1 %
6 %
5 %
11 %
42 %
6 %
4 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
46 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1200
1244
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
40 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
29 %
Priemyselná výroba
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
35 %
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
30 %
Právnici
4 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.