Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Odbor Obchodné a finančné právo
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium
Počet
absolventov
8
Muži
38 %
Ženy
62 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
100 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
71 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
88 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1469
1628
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
29 %
Verejná správa a obrana
29 %
Vzdelávanie
29 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Právnici
38 %
Vysokoškolskí učitelia
25 %
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
13 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
4
dni
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.