Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Ekonomická fakulta
Odbor Cestovný ruch
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
66
Muži
8 %
Ženy
92 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
11 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
86 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

14 %
29 %
29 %
0 %
0 %
14 %
14 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
14 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
877
1033
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
43 %
Činnosti v oblasti nehnuteľností
29 %
Umenie, zábava a rekreácia
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení
43 %
Čašníci a someliéri
29 %
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
14 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.