Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Trnavská univerzita v Trnave
Počet
absolventov
1 347
Muži
17 %
Ženy
83 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
46 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
44 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

33 %
21 %
16 %
7 %
12 %
5 %
4 %
1 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
55 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
962
1046
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
31 %
Verejná správa a obrana
17 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
15 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
13 %
Učitelia v základných školách
9 %
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
9 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.