Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
210
Muži
20 %
Ženy
80 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
40 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
45 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

42 %
16 %
8 %
13 %
8 %
6 %
4 %
1 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
25 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
914
1013
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
18 %
Ostatné činnosti
13 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Psychológovia a psychoterapeuti
12 %
Vysokoškolskí učitelia
7 %
Špecialisti v oblasti personalistiky
6 %

Miera nezamestnanosti

7 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
26
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.