Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Elektrotechnická fakulta
Odbor Telekomunikácie - telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
31
Muži
84 %
Ženy
16 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
71 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
13 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
16 %

Kde pracujú absolventi...

64 %
0 %
5 %
0 %
14 %
5 %
5 %
9 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
36 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1359
1419
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Informácie a komunikácia
62 %
Priemyselná výroba
10 %
Stavebníctvo
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Aplikační programátori
27 %
Správcovia systémov
23 %
Elektroinžinieri a špecialisti energetici
14 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
12
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.