Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Elektrotechnická fakulta
Odbor Automatizácia - riadenie procesov
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
29
Muži
90 %
Ženy
10 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
93 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
7 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

22 %
0 %
4 %
0 %
59 %
15 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
59 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1150
1311
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
30 %
Informácie a komunikácia
30 %
Veľkoobchod a maloobchod
19 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Správcovia systémov
22 %
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
19 %
Pokladníci a predavači lístkov
11 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.