Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Strojnícka fakulta
Počet
absolventov
288
Muži
88 %
Ženy
12 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
41 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
52 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

6 %
8 %
23 %
3 %
45 %
6 %
5 %
4 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
61 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1310
1331
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
74 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
9 %
Veľkoobchod a maloobchod
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Strojárski špecialisti
43 %
Všeobecní administratívni pracovníci
16 %
Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
5 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
15
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.