Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Odbor Výrobná technika - monitoring a diagnostika technických zariadení
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
12
Muži
100 %
Ženy
0 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
67 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
8 %
Pokračujúci v štúdiu
8 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
17 %

Kde pracujú absolventi...

13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
13 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
38 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
963
992
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
50 %
Veľkoobchod a maloobchod
25 %
Informácie a komunikácia
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Strojárski špecialisti
13 %
Elektrotechnici a energetici
13 %
Strojárski technici
13 %

Miera nezamestnanosti

11 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.