Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Odbor Výrobné technológie - počítačová podpora výrobných technológií
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
65
Muži
94 %
Ženy
6 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
2 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
97 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.