Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Odbor Financie, bankovníctvo a investovanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
127
Muži
35 %
Ženy
65 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
9 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
87 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
9 %
64 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
64 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
825
1124
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Informácie a komunikácia
18 %
Priemyselná výroba
9 %
Stavebníctvo
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
27 %
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
9 %
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
9 %

Miera nezamestnanosti

8 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
54
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.