Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Stavebná fakulta
Odbor Stavebníctvo - teória technológie a riadenia v stavebníctve
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.