Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Počet
absolventov
401
Muži
83 %
Ženy
17 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
42 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
42 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

12 %
4 %
3 %
3 %
4 %
7 %
22 %
46 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
37 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1150
1238
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
59 %
Veľkoobchod a maloobchod
12 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Strojárski špecialisti
20 %
Obchodní zástupcovia
7 %
Strojárski technici
6 %

Miera nezamestnanosti

6 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
27
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.