Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Počet
absolventov
871
Muži
59 %
Ženy
41 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
39 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
45 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
10 %

Kde pracujú absolventi...

21 %
1 %
5 %
4 %
10 %
44 %
9 %
5 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
22 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
914
1043
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
21 %
Veľkoobchod a maloobchod
15 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní administratívni pracovníci
12 %
Predavači
9 %
Strojárski špecialisti
6 %

Miera nezamestnanosti

7 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
37
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.