Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Počet
absolventov
77
Muži
32 %
Ženy
68 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
43 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
45 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

27 %
0 %
0 %
3 %
15 %
36 %
12 %
6 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
12 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
869
989
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
18 %
Priemyselná výroba
15 %
Veľkoobchod a maloobchod
15 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
15 %
Kartografi a geodeti
9 %
Predavači
9 %

Miera nezamestnanosti

5 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
44
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.