Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Odbor Ochrana a využívanie krajiny
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
9
Muži
33 %
Ženy
67 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
67 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
11 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
22 %

Kde pracujú absolventi...

33 %
0 %
0 %
0 %
17 %
17 %
33 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
17 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
770
849
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
33 %
Doprava a skladovanie
33 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
17 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Urbanisti a projektanti dopravy
33 %
Predavači
33 %
Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
17 %

Miera nezamestnanosti

14 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
61
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.