Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Počet
absolventov
2 255
Muži
39 %
Ženy
61 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
40 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
48 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

27 %
10 %
7 %
37 %
6 %
7 %
4 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
34 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1000
1083
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
23 %
Veľkoobchod a maloobchod
19 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
10 %
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
8 %
Predavači
7 %

Miera nezamestnanosti

5 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
29
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.