Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Odbor Všeobecné poľnohospodárstvo - agroekológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
6
Muži
33 %
Ženy
67 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
83 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
17 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

60 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
20 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
888
1010
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
40 %
Priemyselná výroba
20 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Geológovia a geofyzici
20 %
Technickí kresliči
20 %
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
0
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.