Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Počet
absolventov
2 441
Muži
31 %
Ženy
69 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
47 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
44 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

76 %
5 %
4 %
2 %
3 %
1 %
4 %
5 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
49 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1229
1291
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
30 %
Veľkoobchod a maloobchod
13 %
Finančné a poisťovacie činnosti
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
32 %
Všeobecní administratívni pracovníci
8 %
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
7 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
25
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.