Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Odbor Ekonomika a manažment podniku
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.