Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Odbor Kybernetika - robotika a kybernetika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
56
Muži
91 %
Ženy
9 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
64 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
13 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
18 %

Kde pracujú absolventi...

89 %
0 %
3 %
3 %
3 %
0 %
3 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
72 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1690
1862
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
36 %
Informácie a komunikácia
33 %
Finančné a poisťovacie činnosti
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Vývojári softvéru
36 %
Aplikační programátori
25 %
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
19 %

Miera nezamestnanosti

5 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
15
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.