Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Počet
absolventov
3 387
Muži
65 %
Ženy
35 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
40 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
7 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
46 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

59 %
14 %
9 %
5 %
6 %
3 %
2 %
1 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
50 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1350
1474
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
30 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
18 %
Informácie a komunikácia
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Strojárski špecialisti
8 %
Aplikační programátori
6 %
Vývojári softvéru
5 %

Miera nezamestnanosti

1 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
20
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.