Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Odbor Katolícka teológia
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.